top of page
Zoeken

Tweede project voor SHS Delft: Studentenpaviljoens Aan ’t VerlaatTweede project voor SHS Delft: Studentenpaviljoens Aan ’t Verlaat


Na een vruchtbare eerste samenwerking tussen SHS Delft en GGZ Delfland met als resultaat de Studentenflat Aan ’t Verlaat is besloten wederom de handen ineen te slaan voor de realisatie van een nieuw project: de Studentenpaviljoens Aan ‘t Verlaat. Het gebouw wordt voor een periode van 10 jaar tijdelijk herontwikkeld tot 126 woningen voor maximaal 131 studenten, in zelfstandig en onzelfstandig verband. De internationale student zal goed vertegenwoordigd worden in dit nieuwe complex. 


Het complex is gelegen in de nabijheid van de Studentenflat Aan ‘t Verlaat, in de centrumschil van Delft. Het staat in een prachtige groene omgeving, aan de rand van het fraai aangelegde terrein van GGZ Delfland. Daarbij omsluit het pand ook enkele hofjes, waar de bewoners kunnen studeren, ontspannen of de barbecue kunnen aansteken.


Het langgerekte gebouw, dat slechts één verdieping beslaat, zal een zeer diverse invulling krijgen. Zo worden er individuele studio’s, maar ook onzelfstandige woningen voor twee tot twaalf personen ontwikkeld. In totaal worden er  121 onzelfstandige en 5 zelfstandige woningen gerealiseerd. Professionele beheerpartij 4-Freedom is verantwoordelijk voor de verhuur en het onderhoud van deze kamers. Door het creëren van deze diversiteit aan kamers hopen wij een brede doelgroep aan te spreken en een omgeving te vormen waar iedere Delftse student zich thuis kan voelen.


Aankomend academisch jaar worden meer dan 2000 nieuwe internationale studenten verwacht in Delft, dat betekent een groei van 40% ten opzichte van vorig jaar. Er is dan ook grote behoefte aan het realiseren van huisvesting voor deze studenten, een taak die de TU Delft op zich heeft genomen. Aangezien wij het als onze maatschappelijke taak zien om deze acute behoefte onder studenten aan te pakken, zijn wij een samenwerking aangegaan met de TU Delft. Daarom zullen de eerste twee jaar van de loopduur van het project 81 van de 126 kamers bestemd worden voor internationale studenten. Na afloop van deze periode zullen 21 van deze kamers beschikbaar worden gesteld aan de Nederlandse student, waardoor er een goede balans tussen Nederlandse en internationale studenten zal ontstaan in het complex.


In de zomer en het najaar van 2015 zal het gebouw geheel gerenoveerd worden. Tijdens het maken van het ontwerp is getracht de daadwerkelijke verbouwwerkzaamheden zo ver mogelijk te beperken: er zal dan ook voornamelijk achterstallig onderhoud worden gepleegd. De eerste woningen worden 15 augustus 2015 opgeleverd, bij aankomst van de internationale studenten. De overige gebouwdelen worden gefaseerd opgeleverd in de aansluitende periode. Naar verwachting wordt in november 2015 het gehele complex de Studentenpaviljoens Aan ’t Verlaat opgeleverd.

Kijk hier voor de Nederlandse projectpagina.


Click here for the project page in English.


Comments


bottom of page