top of page
Zoeken

Gevolgen van het studievoorschot voor de Delftse woningmarkt

Bijgewerkt op: 10 nov. 2023Gevolgen van het studievoorschot voor de Delftse woningmarkt


Foto: DUWO


Dit studiejaar is de basisbeurs van de studiefinanciering vervangen door een lening, het zogenaamde studievoorschot. Nu het jaar vordert worden voorzichtig de eerste uitspraken over de gevolgen van het studievoorschot gedaan. Ook voor de Delftse woningmarkt van studenten zijn er duidelijke gevolgen te benoemen.

Het studievoorschot is vanaf dit studiejaar de vervanging van de studiefinanciering. De basisbeurs die voorheen een gift van de overheid aan studenten was, is veranderd naar een mogelijkheid tot het afsluiten van een lening tegen voordelige voorwaarden. De verwachting was dat dit gevolgen zou hebben op de inschrijving, het uitgifte patroon en zodoende de woonsituatie van studenten. In de jaarlijkse monitor studentenhuisvesting onderzoekt het kenniscentrum Kences de woningmarkt van studenten en geeft een prognose voor de komende acht jaar. In deze prognose heeft het studievoorschot een belangrijke positie.


In haar onderzoek heeft Kences, voor het eerst, gerekend met een bandbreedte tussen twee scenario’s. Omdat de gevolgen van het studievoorschot voor thuis- en uitwonende studenten niet eenduidig in te schatten zijn, is het studievoorschotscenario als ondergrens genomen en zijn de gebruikelijke berekeningen in een trendscenario gebruikt als bovengrens. Voor het trendscenario geldt over het algemeen dat de prognose dit jaar op veel vlakken naar beneden is bijgesteld ten opzichte van de prognose uit 2014. Er wordt minder groei verwacht dan voorheen is voorspeld. In het studievoorschotscenario (sv-scenario), stagneert de groei sterk en slaat dit in sommige gebieden zelfs over naar krimp.


Voor Delft wordt er verwacht dat het aantal studenten in het sv-scenario ongeveer gelijk zal blijven, terwijl er in het trendscenario een sterke groei wordt verwacht. Voor het aantal uitwonende studenten wordt voor zowel Nederland als Delft verwacht dat dit aantal met 6 procent zal groeien. In het sv-scenario wordt in Delft een krimp van 4 procent verwacht. Uit de cijfers blijkt dat de krimp grotendeels opgevangen zal worden door de groei van buitenlandse studenten.

Samenvattend, zowel het aantal studenten als het aantal uitwonende studenten in Delft zal volgens beide scenario´s van Kences minder snel groeien tot ligt dalen.

Uit de cijfers van Kences blijkt dat de huidige druk op de woningmarkt van studenten in Delft ongeveer 900 studenten is. DUWO alleen al realiseert in de komende jaren bijna 1200 woonunits in Delft. Naast DUWO zijn er andere partijen die zich bezighouden met het realiseren van studentenhuisvesting, waar SHS Delft er een van is. Het aantal woningen dat gerealiseerd wordt in de aankomende jaren zal daarom hoger liggen dan 1200. De bouw in de studentenhuisvesting is gebaseerd op een verwachte groei in de studentenpopulatie, zowel Nederlandse als internationale studenten. Uit de monitor van Kences blijkt echter dat deze groei minder groot zal zijn of in zijn geheel zal wegvallen. Een gevolg hiervan is dat er meer woningen zijn dan studenten, de woningmarkt van studenten verandert daardoor van een vraagmarkt naar een aanbodmarkt, waarbij de student machthebbende is.

De massaproductie van studentenwoningen in Delft is verleden tijd. De prijs-kwaliteitverhouding zal belangrijker worden. Dit zal gevolgen hebben voor de kwalitatief slechte woningen die in het verleden zijn gebouwd. Als maatschappelijk ontwikkelaar heeft SHS Delft geen winst maar de student op de eerste plaats staan. Het is constant opzoek naar de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. De stichting kijkt positief naar de veranderingen in de markt, maar deze veranderingen dwingt SHS Delft en andere huisvesters om bij zichzelf in beraad te gaan over de marktpositie en vooral hun toekomst.

Commenti


bottom of page