top of page
Zoeken

De woonomgeving en het integratieprocesDe woonomgeving en het integratieproces


De instroom van internationale studenten groeit explosief. Voor zowel de universiteiten als de overheid is de integratie van internationals belangrijk. De woonomgeving kan hierbij een doorslaggevende factor zijn.


Het aantal internationale studenten dat aan de TU Delft studeert groeit enorm, de groei heeft dit jaar zelfs nog een spurt genomen. Waar het voorheen zeven jaar nodig had om te verdubbelen is het aantal internationale studenten dit jaar weer bijna verdubbeld. Arno Overmars geeft in zijn proefschrift voor de Radboud Universiteit Nijmegen twee redenen voor de stijging van de internationale studenten binnen Nederland. Ten eerste stelt hij dat de goede onderwijs- en huisvestingsfaciliteiten op de universiteiten van Nederland van grote waarde zijn. Ten tweede zijn er, door samenwerking tussen de overheid en de universiteiten, soepelere regelingen voor vergunningen en inschrijfprocedures van buitenlandse studenten.


Volgens de Internationale Studenten Barometer, een instantie die de tevredenheid van internationale studenten over de hele wereld in kaart brengt, scoort de TU Delft inderdaad goed op het gebied van onderwijs. Op het vlak van leefkwaliteit is wel ruimte voor verbetering. Onder de leefkwaliteit vallen bijvoorbeeld accommodatie, transport en ook integratie in Nederland. Hierin scoort de TU Delft lager dan andere Nederlandse universiteiten. In de barometer spreken internationals over ‘woningen als dozen’, waarin ze zich na zes maanden alleen en gestresst voelden. Dit is niet bevorderlijk voor het integratieproces van de studenten. De slechte integratie wordt door Anka Mulder, vice president van Education & Operations aan de TU Delft en groot voorstander van een geïntegreerde universiteit, nog eens benadrukt. Zij zegt in een interview met Delta dat er nog veelal geleefd wordt in twee verschillende kringen, die van de Nederlandse studenten en die van de internationals.


Het aansturen op integratie is van belang om de ‘blijfkans’ van internationals te vergroten, wat belangrijk is voor de Nederlandse economie Uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de internationale studenten jaarlijks waarschijnlijk 740 miljoen euro voor de overheidsfinanciën zullen opleveren. Tijdens de studietijd maakt de overheid extra kosten om de studenten in Nederland te laten studeren, maar deze worden met belastinggelden terugverdiend. Deze berekeningen zijn echter wel onzeker omdat ze afhankelijk zijn van de hoeveelheid studenten die ook daadwerkelijk in Nederland blijft. In de genoemde berekening van het CPB wordt uitgegaan van een kans van blijven van circa 19%.


De woonomgeving is een van de belangrijkste factoren van invloed op het integratieproces. Juist daarom zoeken wij in onze projecten naar een goede balans tussen internationals en Nederlanders. Door een gemengde invulling kunnen de internationale studenten met de Nederlandse studenten in contact komen. Daarnaast hebben wij in de Studentenpalviljoens Aan ´t Verlaat gekozen voor woningbeheer op persoonlijk niveau. De beheerder helpt de huurders niet alleen met technische vragen over de woning maar heeft ook tijd heeft voor sociale vragen. Hij biedt hulp bij vragen over Delft, de TU en Nederland. Met de mix tussen internationals en nationals en met het persoonlijke sociale beheer willen wij de internationals zich thuis laten voelen in Nederland en daardoor helpen bij het integratieproces.


Kijk voor meer informatie over:


Het proefschrift van Arno Overmars naar deze publicatie. De internationale Studenten Barometer hier bij i-graduate. Het onderzoek van CPB naar deze download.


Comentarios


bottom of page