top of page
Zoeken

Leegstand kantoren blijkt nog groter dan gedacht

Het is algemeen bekend dat er in Nederland een groot overschot aan bestaande panden is, en er momenteel met name veel kantoorpanden leeg staan. Toch blijkt de situatie nog erger dan verwacht en lijkt ongeveer 30% van de bestaande kantoorruimte overbodig te zijn. Dit bracht het Financieele Dagblad onlangs naar buiten.


Deze conclusie is gebaseerd op cijfers van OfficeRank. Deze heeft een vergelijking gemaakt tussen het aantal vierkante meters beschikbare kantoorruimte en het aantal werknemers per gemeente. Daarbij is men uitgegaan van ongeveer 15 vierkante meter benodigde ruimte per werknemer. Er bleek dat veel bedrijven nu meer vierkante meters kantoorruimte afnemen dan daadwerkelijk nodig is. Dit is waarschijnlijk te wijten aan situaties in gouden tijden waarbij de mogelijkheden en kansen ongelimiteerd leken, waarin grote contracten zijn afgesloten. Verwachting is dat deze contracten aankomende tijd zullen verlopen en bedrijven zullen gaan bezuinigen op de vestingkosten.

Het aantal werknemers is namelijk sterk afgenomen en daarnaast is men op een andere manier gaan werken: door de komst van de flexplek is er minder ruimte nodig om werknemers goed te laten functioneren. OfficeRank denkt dat dit in de toekomst alleen nog maar meer gaat afnemen.

Uit deze cijfers wordt geconcludeerd dat in Delft meer dan de helft van de totale 530 duizend vierkante meter kantoorruimte op dit moment overbodig is. In de toekomst zal dit door de verkleining van werkplekken alleen maar toenemen: in 2020 wordt het totaal aan (structureel en verborgen) leegstand al op 63% geschat. Nu is deze leegstand vrij relatief, aangezien hier puur rekening wordt gehouden met de benodigde ruimte per werknemer (verblijf plus verkeer), maar niet met bijvoorbeeld een aankomsthal/balie of een kantine waar deze werknemers tussen de middag een boterham kunnen eten.

Toch blijft zelfs met deze factoren in het achterhoofd de ernstige leegstand een onbetwist feit. Aankomende tijd zal hier een oplossing voor bedacht moeten worden. Waar sommige panden misschien gesloopt moeten worden, zullen anderen grote potentie hebben voor functieveranderingen. Dit is de kans voor innovatieve en creatieve initiatieven om voet aan de grond te krijgen en te laten zien wat zij met deze panden kunnen. Ook voor SHS Delft liggen hier grote mogelijkheden.

Waar wij tot nu toe vooral gewerkt hebben met zorgvastgoed, biedt ook een kantoorpand de mogelijkheid voor transformatie naar huisvesting. Wij doen nu dan ook veel onderzoek naar dit type gebouw: hoe verschillen de benodigde investeringen (met name ten gevolge van de benodigde aanleg van sanitair) van precedenten, hoe moet worden omgegaan met de indeling en hoe organiseer je de ontsluiting. Maar bovenal: welke pluspunten en mogelijkheden bieden deze panden. Zo zijn wij goed voorbereid mocht een prachtig voormalig kantoorpand op de markt komen.

Comments


bottom of page