top of page
Zoeken

Nieuwe regels maken (tijdelijke) herbestemmingen gemakkelijk

Voor SHS Delft, en alle andere partijen die zich richten op herbestemmingen, was 1 november 2014 een belangrijke dag. Nieuwe wetgeving omtrent herbestemmen is namelijk in werking getreden. Hiermee worden enkele belangrijke knelpunten rondom herbestemmingen opgelost. Erik Mindhoud en Duco Stadig van het H-teams hebben hierover een overzichtsartikel geschreven.


Zo is het voor SHS Delft ontzettend belangrijk dat tijdelijke herbestemmingen vanaf heden voor tien jaar mogelijk zijn. Bovendien is het sinds 1 november jl. mogelijk geworden om gebruik te maken van de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze procedure zorgt voor een zeer korte doorlooptijd van aanvraag tot vergunning van maar acht weken. Dit alles komt de haalbaarheid van herbestemmingsprojecten ten goede.
De ingang van deze nieuwe regels zullen bijdragen aan het eenvoudiger en flexibeler maken van een belangrijk deel van het omgevingsrecht. Gemeenten zullen beter in staat zijn slagvaardig in te spelen op de urgente ruimtelijke behoeften en wensen. De nieuwe regels zullen sterk bijdragen aan het bestrijden van leegstand, doordat zij voorzien in een snelle realisering van nieuwe functies in bestaande gebouwen en, meer in ruime zin, een betere leefomgeving.

Comments


bottom of page