top of page

POLAKWEG

  • Locatie: Polakweg 21/23, Polakweg 14/15 en Polakweg 13/Volmerlaan 20.

  • Oppervlakte: een totaal van 12.221 m2.

  • Omvang: 330 kamers voor studenten, 8 studio’s en 6 doorstroom woningen.

  • Oplevering: verwacht zomer 2024.

  • Gebruikers: Nederlandse- en internationale studenten, studerende statushouders en PhD-studenten.

  • Ondergeschikte horeca en gemeenschappelijke buitenruimte: deze ruimten stimuleren ontmoeting tussen de bewoners.

De Polakweg is het eerste project van SHS Delft in Rijswijk. Hier worden drie voormalige kantoorpanden getransformeerd naar 344 tijdelijke kamers voor Nederlandse- en internationale studenten, studerende statushouders en doorstroomwoningen voor PhD'ers.

De Polakweg heeft een enorm goede ligging voor studenten aan de TU Delft en de Haagse Hoge school. Daarom is de Polakweg een belangrijke pilot voor studentenwoningen in Rijswijk. Om dit project mogelijk te maken is er in 2021 een subsidie verkregen van € 936.000,- vanuit Het Rijk.

Eind 2023 zijn de omgevingsvergunningen van alle drie de panden vergeven. Inmiddels zijn twee van de drie panden ook begonnen met de bouw.

Er wordt verwacht dat het project rond de zomer van 2024 worden opgeleverd. Er zullen dan in het pand van Polakweg 21/23 onzelfstandige woningen van 10 tot 12 kamers per woning komen. In het pand van Polakweg 14/15 onzelfstandige woningen van 4 tot 11 kamers per woning. En in het pand van Polakweg 13/Volmerlaan 20 zullen onzelfstandige woningen van 13 tot 15 kamers per woning.

bottom of page