top of page

ABTSWOUDE BLOEIT!

  • Locatie: Aart van der Leeuwlaan 332, Delft

  • Oppervlakte: 6737 m2  

  • Omvang: 110 kamers voor studenten, 33 studio’s voor cliënten van PerspeKtief en 63 aanleunwoningen.

  • Oplevering: voorjaar 2018 – 2023

  • Gebruikers: Nederlandse en internationale studenten & Cliënten van Perspektief Ouderen

  • Woonkamer van de Wijk: de gemeenschappelijke ruimte stimuleert ontmoeting tussen de bewoners en de omwonenden.

SHS Delft heeft de handen ineengeslagen met Zorgorganisatie Pieter van Foreest en Stichting PerspeKtief om van Abtswoude, het voormalige verzorgingshuis, weer een locatie te maken die bloeit!

Nieuwe bewoners zijn in het pand gekomen en met hen worden er diverse leuke en inspirerende activiteiten georganiseerd op het gebied van kunst en cultuur, speciaal voor de aanleunbewoners en de omwonenden van Abtswoude.

Het verzorgingshuisgedeelte van Abtswoude wordt voor een periode van 4 tot 5 jaar beschikbaar gesteld door Pieter van Foreest voor dit mooie project Abtswoude Bloeit!

Een locatie waar jong en oud elkaar ontmoet in de Woonkamer van de wijk. Ten behoeve van het beoogde, tijdelijke gebruik van de locatie door SHS Delft en Stichting Perspektief, zijn er aanpassingen gedaan aan het pand. Dit is gerealiseerd door Cojo Vastgoed Abtswoude.

In het voormalige verzorgingshuis zijn 143 wooneenheden gerealiseerd. 


Belangrijk om te melden is dat de zelfstandige seniorenwoningen, gelegen aan het voormalige verzorgingshuis, gewoon blijven bestaan. De senioren die hier momenteel wonen, blijven hier gewoon wonen. 


Samen worden nieuwe initiatieven ontplooit. Abtswoude Bloeit! Een plek waar studenten en cliënten van Stichting PerspeKtief naast ouderen wonen. Een plek waar mensen elkaar vinden en waar sociaal contact wordt gezocht en gestimuleerd.

bottom of page